+48 696 289 580 • ul. Kostrogaj 21, Płock

Celem fundacji NEXTREME POKONAĆ PRZESZKODY  jest działalność w sferze zadań publicznych wynikających z art. 4 pkt. 1 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie obejmującej zadania w zakresie:
a) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
b) działalności charytatywnej;
c) ochrony i promocji zdrowia, w szczególności zwiększenia świadomości o aktywności fizycznej dzieci, młodzieży jak i osób dorosłych;
d) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
e) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
f) promocji i organizacji wolontariatu;
g) współpraca z jednostkami systemu udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy;
h) działalność edukacyjna w zakresie odpowiedzialnego i poprawnego uprawiania sportu;

MOŻESZ NAS WESPRZEĆ:

poprzez wpłatę tradycyjnym przelewem

Nr konta: 76 2530 0008 2017 1067 4794 0001

tytułem: darowizna na cele statutowe